Det er min ensomhet / enmillionmeter

Anmeldelse av Det er mitt hav.